Martina Tutunović

Vlasnik društva, direktor

Ljerka Tutunović

Prokurist

Renata Šimunić

Računovođa

Melita Šimunić

Računovođa